Impressie…

 

Sabine en Christopher Lenz
Ferme de Borgirault
21580 Grancey-le-Château
Frankrijk

Vertegenwoordigd door:
Sabine en Christopher Lenz

Contact:
Telefoon: 00 33 (0) 3 80 75 66 24
Telefax: 00 33 (0) 3 80 75 61 65
E-Mail: info(at)borgirault.fr

Identificatienummer omzetbelasting:
FR 0W 379 091 390

Toezichtsautoriteit:
RCS Dijon
13 Boulevard Georges Clemenceau
21072 Dijon
No. SIRET 379 091 390 000 11
 


Disclaimer van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Als serviceprovider zijn wij echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete schending van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.


Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.


Copyright

De inhoud en de werken die door de exploitanten van de site op deze pagina’s zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij van dergelijke inbreuken op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.


Dataprivacy

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is uitdrukkelijk verboden. De operatoren van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in rechte op te treden in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails.